Predstavitev Turističnega društva Pišece

Turistično društvo Pišece ima bogato zgodovino, saj je bilo ustanovljeno leta 1962. Društvo šteje okoli 80 članov, ki pokrivajo pisano paleto dejavnosti.
-        Skrbimo za Vaški kozolec in mlin, ki omogočata ohranjanje ljudskih običajev, hranjenje orodja in naprav s pišečkih domačij in druženje krajanov.
-        Z rednimi čistilnimi in hortikulturnimi akcijami skrbimo za urejenost kraja in spominskih obeležij. Ob dnevu voda in Zemlje povabimo k sodelovanju KS In vsa društva, da očistimo vodotoke, gozdove in obcestja.
-        Organiziramo Pohod na Špiček ob slovenskem kulturnem prazniku,  pohod po poti dr. Slavka Sušina in pohod po Poti suverenosti.
-        Smo eni redkih, ki ob prazniku dela mlaj še vedno postavljamo ročno.
-        Predstavljamo se na različnih prireditvah in sejmih v občini in izven njenih meja.
-        Dobro, oziroma odlično sodelujemo z ostalimi društvi in domačo osnovno šolo, ki vzgaja turistične podmladkarje, ki so pogosto naši gostje.
-        V okviru projekta »Moja dežela lepa in gostoljubna« smo bili že večkrat nagrajeni. Spodbujamo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri razvoju turizma v domačem kraju.
Search